DeskArtes - najrýchlejšia cesta od idey k výrobku

DeskArtes - to sú produkty určené pre počítačovú podporu tvorby priemyselného dizajnu (CAID), stylingu a vizualizácie, pre podporu rýchlej výroby prototypov a počítačových simulácií, pre manipuláciu s 3D modelmi.

Prvým z rodiny produktov rovnomennej fínskej spoločnosti DeskArtes je DeskArtes Industrial Design System (IDS), ktorý bol uvedený na trh v r.1992. Obsahuje všetky nástroje pre modelovanie a vizualizáciu s jednoducho zvládnuteľným grafickým užívateľským prostredím. Užitočnosť CAID systému závisí nielen od technických vlastností. Veľmi dôležitá je užívateľská príjemnosť, ktorá bola dosiahnutá vďaka pochopeniu skutočných potrieb dizajnéra a ktorú je vidno na základných princípoch systému. DeskArtes IDS bol vyvinutý v úzkej spolupráci s poprednými fínskymi priemyselnými dizajnérmi.

Ďalším produktom, ktorý odpovedal na požiadavky vývojárov, sa stal DeskArtes Rapid Tools (RT), ktorý je určený na podporu rýchlej výroby prototypov rôznorodými metódami (stereolitografia, FDM, ...). Zároveň je neoceniteľným nástrojom na manipuláciu s 3D modelmi vo forme STL pre počítačové simulácie.

Obidva uvedené systémy boli vyvinuté pre platformu UNIX a grafické pracovné stanice, ktoré ako jediné v poslednom desaťročí minulého storočia poskytovala priestor pre najvýkonnejšie profesionálne systémy trojrozmerného modelovania. Prudký rast výkonu osobných počítačov na platformách Intel a Windows umožnil portovať systémy DeskArtes na najrozšírenejšie počítače.

Okrem uvedených dvoch systémov počas posledných rokov prebiehal vývoj programových balíkov, postavených na základe skúseností zo systémov DeskArtes IDS a DeskArtes RT, ale určených už natívne pre platformu Windows. Tieto systémy umožňujú naplno využiť výkonnosť platformy Intel, ktorá je pre väčšinu aplikácií výkonnostne dostatočným a ekonomicky najefektívnejším riešením.

Rodina produktov určených pre platformu Windows nesie názov DeskArtes Expert Series. Patria k nim:

DeskArtes Design Expert - nástroj na podporu priemyselného dizajnu, pokročilého 3D modelovania, stylingu a fotorealistickej vizualizácie. Je založený na funkčnosti systému DeskArtes IDS.

DeskArtes 3Data Expert - nástroj na podporu rýchlej výroby prototypov (rapid prototyping), manipulácie s STL modelmi, ich automatickej korekcie. Je založený na funkčnosti systému DeskArtes Rapid Tools.

DeskArtes Render Expert - balík na fotorealistickú vizualizáciu metódami ray-tracingu. Štandartne je súčasťou programu DesignExpert, môžete si ho ale zadovážiť aj oddelene.

DeskArtes View Expert - balík na vizualizáciu a manipuláciu s 3-rozmernými modelmi všade tam, kde nemôžete používať programy, v ktorých boli tieto modely vytvorené. Tento prehliadač 3D modelov môžete získať a používať bezplatne vo veľkých podnikoch, ale aj v malých kanceláriách.

DeskArtes Dimensions Expert - balík na manipuláciu s 3-rozmernými modelmi pre rapid prototyping. Umožňuje efektívne pripraviť modely veľkých rozmerov na prototypovanie v menších zariadeniach a následnú "montáž" celého prototypu. Program nahradí aj mnohonásobne drahšie riešenia iných výrobcov.

Použité vývojárske technológie umožňujú kvalitnú prácu s programom aj na cenovo nenáročných počítačoch bez drahých grafických kariet (potrebná je podpora OpenGL) a veľkej operačnej pamäti (v minimálnej verzii postačuje aj 64MB RAM).

Niečo o histórii

Čím častejšie sa využívali systémy počítačovej podpory konštruovania, tým viac rástol záujem niektorých firiem nájsť vhodný programový balík aj pre dizajnérov. Výskumné práce v oblasti počítačovej vizualizácie, ktoré viedol tím Charlesa Woodwarda na Technickej univerzite v Helsinkách si všimli odborníci z podniku na výrobu keramiky Arabia. Po nich vývoj podporil aj sklársky koncern Iittala a automobilka Saab. V roku 1987 sa k projektu pripojilo 15 popredných fínskych dizajnérskych štúdií, ktoré sa metodicky zúčastňovali vývoja produktu tak, aby čo najviac zodpovedal požiadavkám samotných dizajnérov. Práce dostali nový impulz a začali sa rozvíjať s presným zámerom - vytvoriť programový nástroj pre dizajnérov. Pre projekt boli stanovené tieto ciele:

1. vytvoriť systém určený špeciálne pre činnosti v oblasti priemyselného dizajnu, s veľmi jednoduchým ovládaním, blízkym umeleckému pohľadu dizajnéra;

2. užívateľ bude musieť byť schopný bez akýchkoľvek obmedzení rýchlo vytvoriť zložité bikonkávne povrchy;

3. zabezpečiť previazanosť so systémami konštrukčnej a technologickej prípravy výroby CAD a CAD/CAM;

4. zabezpečiť fotorealistickú kvalitu výstupov zo systému - výsledných dizajnérskych návrhov.

Výsledkom projektu bol unikátny program, ktorý dostal rovnaký názov, ako novootvorená firma: DeskArtes. V roku 1991 bol nainštalovaný v zúčastnených dizajnérskych štúdiách a na základe pozitívnych skúseností z ich využívania bol o rok vybraný ako systém na výuku študentov v Helsinskej univerzite priemyselných umení. Ku komerčnej distribúcii systému sa pristúpilo v tom istom roku. Dnes už systémy rodiny DeskArtes používajú stovky užívateľov po celom svete od Japonska až po USA.